x

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği


Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği

Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği ülkemizde geliştirilmiş bir tarama ölçeğidir. Ölçek, 60-78 aylık (5-6,5 yaş) çocukların her gelişim alanında ve temel becerilerde, ilköğretime ne düzeyde hazır olduğunu tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir.

Ölçek 2 formdan oluşmaktadır:

  1. Gelişim formu; zihinsel ve dil gelişimi, sosyo-duygusal gelişim, fiziksel gelişim ve öz bakım becerilerine ait toplam 153 davranış maddesinden oluşmaktadır. Çocuğun davranışı yapma sıklığına göre öğretmen veya ebeveynler tarafından doldurulmak üzere hazırlanan formda, her bir maddenin yanıtı “her zaman, sık sık, bazen, hiçbir zaman” şeklinde derecelendirilmiştir.
  2. Uygulama formu; matematik (rakam tanıma, arttırma-eksiltme, setler –renk, şekil-, sıralama), fen (tümevarım, tümdengelim, problem çözme), ses (aynı sesle başlayan kelimeler, kafiyeli kelimeler), çizgi, labirent çalışmalarındaki başarılarını belirlemek amacıyla birebir çocuk tarafından cevaplandırılacak nitelikte hazırlanmış 5 alt ölçekten oluşmaktadır. Her bir alt ölçek tek başına kendi alanıyla ilgili bir puan vermesine karşın, ilkokula hazırlığın çocuğun tüm alanlarda hazır olmasını gerektirdiği prensibi göz önünde bulundurularak uygulama formunun bütününün uygulanarak değerlendirilmesinin daha doğru olduğu düşünülmektedir.

Ölçek gürültüsüz, çocuğun dikkatini dağıtacak uyaranların olmadığı bir ortamda çocukla birebir çalışılarak uygulanmalıdır. Ölçek bir kerede uygulanabilir. Ancak çocuk dikkatini yoğunlaştırmakta güçlük çekiyorsa matematik çalışmaları alt ölçeğinden sonra ara verilerek kalan bölüm aynı gün içerisinde daha sonra uygulanabilir.

Bu ölçek, kurumumuzda, ölçeğin eğitimini almış uzman psikologlar tarafından uygulanmakta ve çocuğun okula hazır olup olmadığı konusunda, gerekli görülürse başka testlerle de desteklenerek bir rapor hazırlanmaktadır.

60-78 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN İLKÖĞRETİME HAZIR OLUŞ TESTİ

Yrd. Doç. Dr. Özgül POLAT tarafından geliştirilmiş olan MARMARA İLKÖĞRETİME HAZIR OLUŞ ÖLÇEĞİ ülkemizin standartlarına göre geliştirilmiş TEK okul olgunluğu testidir.

60-78 AYLIK ÇOCUKLAR İÇİN

MARMARA İLKÖĞRETİME HAZIR OLUŞ TESTİ

UYGULAYICI YETİŞTİRME SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitimci: Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat

Eğitimin Amacı: Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği” 2003 yılında Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 60-78 aylık çocukların her gelişim alanında ve temel becerilerde ilköğretime ne düzeyde hazır olduğunu tespit etmek amacıyla Türk çocuklarına özgü olarak geliştirilmiş tek ölçek olup ve standardizasyonu yapılmıştır. Eğitim sonunda verilecek sertifika tek geçerli kullanıcı sertifikadır.