x
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
Dil Ve Konuşma Terapisi Nedir? Dil ve konuşma terapisi, konuşma ve/veya dil bozukluğu olan çocukların tedavisi için uygulanan terapi yöntemidir. Dil ve Konuşma Bozuklukları Nelerdir? Konuşma bozukluğu ses çıkarmayla ilgili..
GRUP EĞİTİMİ
GRUP EĞİTİMİ Gruptaki her birey için belirlenen gereksinimler doğrultusunda, yaşları ve gelişim düzeyleri birbirine yakın olan bireyler ile yapılan çalışmadır. Grup Eğitimleri, bireysel eğitimlerle birlikte yürütülerek belirlenen hedeflere ulaşmada bütünleyici..
FİZİK TEDAVİ
  FİZİK TEDAVİ Fizyoterapi gereksinimi olan çocuklara , normal motor gelişim evreleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, bireye özel olarak hazırlanan fizyoterapi programı “fizyoterapist” tarafından uygulanır. Bu programın esas amacı,..
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI Yaygın gelişimsel bozukluk, birden fazla bozukluğu içeren bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sebep..
BEDENSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMI
BEDENSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI Bedensel engelli bireylerin, çeşitli nedenlerle kaba ve ince motor gelişim becerileri olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu kişilerin kendilerinden beklenen işlevsel hareket ve becerileri yerine getirmeleri..
DUYU BÜTÜNLEME
Duyu Bütünleme Eğitim Programı DUYU BÜTÜNLEME BOZUKLUĞU NEDİR? Duyu Bütünleme Bozukluğu, beynin dış dünyadan gelen uyarıyı alması, organize etmesi ve duyusal bilgiyi kullanmakta yaşadığı zorluklar sonucu, kişinin günlük hayatını verimli..
Aile Danışmanlığı
AİLE DANIŞMANLIĞI VE  ANNE-BABA EĞİTİMİ Ülkemizde ve genelde yaygın olan (çekirdek aile) tipi, anne baba ve çocuklardan oluşan bir birimdir. Toplumun en küçük birimi olan ailede herkesin üzerine düşen görev..
Rehberlik Hizmetleri
REHBERLİK HİZMETLERİ Rehberlik hizmetleri öğrenci kişilik hizmetleri bünyesinde düşünülen ve bireyin yaşamının çeşitli aşamalarında gelişimine ve uyumuna etki eden faktörlerin bilinmesi ve onun yerinde kararlar veren dengeli bir kişi olması..
GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME VE TAKİP
Bebeklik ve erken çocukluk döneminden itibaren başlayıp ilköğretim sonuna kadar, çocuğun; bilişsel gelişimi, dil gelişimi, psiko-motor gelişimi ve sosyal-duygusal gelişim alanlarının yaşıyla paralellik gösterip göstermediği, başlıca gelişim envanterleri aracılığıyla değerlendirilir...
ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI
Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı Eğitim, önceden belirlenmiş amaçlara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinliklerdir. Ayrıca eğitim, bireylerin toplumun normlarını, standartlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili..