x

GOOD ENOUGH – HARRiS Bir insan Çiz Testi


GOOD ENOUGH – HARRiS Bir insan Çiz Testi
Ölçtüğü davranış/nitelik: Zeka
Ölçek türü: Performans testi. Grup olarak da uygulanır.
Kimlere uygulanabildiği: 7,8 ve 9 yaş çocuklarına
Uygulama süresi: Zaman sınırlaması yoktur.
Kapsamı: Zekayı ölçmek amacıyla geliştirilen testin iki alt testi vardır.
1. Erkek
2. Kadın
Materyali: Boş kağıt, kalem

UYGULAMA

Yönerge : “Bu kağıda bir insan resmi çizmeni istiyorum. Çizebildiğin kadar güzel olsun, her şeyini çiz. “ şeklindedir.

PUANLAMA
Her maddenin karşılığı 1 puandır.Temel yaş 3 olarak kabul edilir.Aldığı puanlar bunu üzerine ay olarak eklenir.
1. Baş var mı ?
2. Bacaklar var mı ?
3. Kollar var mı ?
4a. Gövde var mı ?
4b. Gövde boyu eninden uzun mu ?
5a. Omuzlar belirtilmiş mi ?
5b. Kollar ve bacaklar her ikisi de belirtilmiş mi ?
5c. Bacaklar gövdeye iliştirilmiş mi ?
5d. Kollar gövdeye doğru noktadan iliştirilmiş mi ?
6a. Boyun var mı ?
6b. Boyun iki çizgi ile birleştirilmiş mi ?
7a. Gözler var mı ?
7b. Burun var mı ?
7c. Ağız var mı ?
7d. Ağız ve burun her ikisi de iki boyutlu gösterilmiş mi ?
7e. İki dudak gösterilmiş mi ?
7f. Burun delikleri var mı ?
8a. Saçları var mı ?
8b.Saçlar başın çevresinden daha fazla yerinde var mı ?
8c. Saçların gösterilme şekli karalamadan daha iyi mi ?
9a. Giyim var mı ?
9b. Giyimin iki parçası (alt-üst) net mi ?
9c. Kollar ve pantolon gösterildiğinde şeffaflık yok mu ?
9d.4-5 giyim eşyası gösterilmiş mi ?
9e. Giyimin bütün takımı yapılmış mı ?
10a.Parmaklar gösterilmiş mi ?
10b. Parmaklar doğru sayıda gösterilmiş mi ?
10c. Parmaklar doğru sayıda, boyu genişliğinden fazla, içine aldığı açı 180◦ yi aşmamış mı ?
10d. Parmaklar ve kol uzunluğu orana uygun mu ?
11a. Kol eklemi gösterilmiş,dirsek omuz veya her ikisi de var mı ?
11b. Ayak ve eklemleri gösterilmiş, kalça veya her ikisi de var mı ?
12a. Topuk gösterilmiş mi ?
12b. Kolların oranı yerinde mi ?
12c. Bacakların oranı yerinde mi ?
12d. Ayakların oranı yerinde mi ?
12e. Kollar ve bacaklar her ikisi de iki boyutlu gösterilmiş mi ?
13a. Hareki koordinasyon ; birleşme noktalarında bariz bir birleşme olmaksızın, çizgiler oldukça kuvvetli belirtilmiş mi ?
13b. Hatlar kuvvetli çizgilerle çizilmiş, eklemler yerinde mi ?
13c. Baş hatları belirgin ve kaba bir daireden daha düzgün mü ? (gövde de bir elips yada bir daire olmamalı)
13d. Gövdenin ana hatları oldukça kuvvetli belirtilmiş mi ?
13e Bacak ve ayakların ana hatları yerinde mi ?
13f. Ana hatlar doğru, ortada yüz simetrik, burun ağzın üstünde ve ortada mı ?
14a. Kulak var mı ?
14b. Kulak yerinde ve orantılı mı ?
15.a Kaş ve kirpikler gösterilmiş mi ?
15b. Kaş ve kirpikler orantılı mı ?
15c. Göz bebeği var mı ?
15d. Profil resimlerde gözler bakış yönüne yöneltilmiş mi ?
16a. Çene ve alın gösterilmiş mi ?
16b. Çeneni çıkıntısı gösterilmiş mi ?
17a. Birden fazla yanlışsız profil çizebilmiş mi ?
17b. Doğru profil çizebilmiş mi ?
PUAN TABLOSU

PUAN   Z. YAŞI        AY

1          3.3                   39 ay
2          3.6                   42 ay
3          3.9                   45 ay
4          4                      48 ay
5          4.3                   51 ay
6          4.6                   54 ay
7          4.9                   57 ay
8          5                      60 ay
9          5.3                   63 ay
10        5.6                   66 ay
11        5.9                   69 ay
12        6                      72 ay
13        6.3                   75 ay
14        6.6                   78 ay
15        6.9                   81 ay
16        7                      84 ay
17        7.3                   87 ay
18        7.6                   90 ay
19        7.9                   93 ay
20        8                      96 ay
21        8.3                   99 ay
22        8.6                   102 ay
23        8.9                   105 ay
24        9                      108 ay
25        9.3                   111 ay
26        9.6                   114 ay
27        9.9                   117 ay
28        10                    120 ay
29        10.3                 123 ay
30        10.6                 126 ay
31        10.9                 129 ay
32        11                    132 ay
33        11.3                 135 ay
34        11.6                 138 ay
35        11.9                 141 ay
36        12                    144 ay
37        12.3                 147 ay
38        12.6                 150 ay
39        12.9                 153 ay
40        13                    156 ay
41        13                    156 ay
42        13                    156 ay
43        …                    …
44        …                    …
45        …                    …
46        …                    …
47        …                    …
48        …                    …
49        …                    …
50        …                    …
51        …                    …