x

FİZİK TEDAVİ


 

FİZİK TEDAVİ

Fizyoterapi gereksinimi olan çocuklara ,

normal motor gelişim evreleri dikkate alınarak

yapılan değerlendirme sonucunda, bireye özel

olarak hazırlanan fizyoterapi programı “fizyoterapist”

tarafından uygulanır. Bu programın esas amacı,

çocuğa günlük yaşamında mümkün olduğu kadar

bağımsızlık kazandırmak ve yaşam kalitesini arttırmaktır.

Uygulanan Fizik Tedavi Programları, aileye verilen ev

egzersizleri ile ailenin de katılımı sağlanarak programın etkinliği artırılır.

 

Programın Amaçları:

 • Kas Kuvvetinin Artırılması
 • Normal Eklem Hareketinin Sağlanması
 • Kısalıkların Giderilmesi
 • Kas Koordinasyonunun Sağlanması
 • Vücut Dengesinin Geliştirilmesi
 • Normal Motor Gelişim Evrelerinin Takip Edilmesi ve Desteklenmesi (Baş Kontrolü, Dönme, Oturma, Dizüstü Pozisyonda Durma, Ayakta Durma ve Yürüme)
 • Mevcut Fiziksel Yeteneklerin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi
 • Günlük Yaşam Aktivitelerinde Kişinin Bağımsızlık Düzeyinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi
 • Koruyucu Fizyoterapi (Ortaya Çıkabilecek Problemlerin Önceden Belirlenmesi ve Önleminin Alınması)
 • Fiziksel Yetersizliklere Yönelik Uygun Ortezin Belirlenmesi ve Eğitiminin Verilmesi
 • Günlük Yaşam Aktivitelerine Yönelik Eksiklerin Giderilmesinde Yardımcı Cihaz ve Alet Seçim Bunların Eğitiminin Verilmesi
 • Aile Eğitimi
 • Bireyin Yaşam Standartlarının Artırılması