x

Bender – Gestalt Görsel Motor Algı Testi


 Bender  – Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Bender Gestalt Testi, 6 yaş 6 ay ve 12 yaş 11 ay aralığındaki çocuklara uygulanan, L. A. Bender tarafından 1983 yılında geliştirilmiş bir performans testidir. Görsel uyaranın algılanmasını, görsel-motor koordinasyonu ve algılanan uyaranın motor işlevlerle ifade edilebilmesini yani görsel motor bütünleşmeyi ölçmektedir.

Çocuktan kendisine gösterilen her biri ayrı bir kart üzerinde olan 9 şekli çizmesi istenir. Motor algılama konusunda bilgi veren bu testte, çocuğun çizimleri pek çok açıdan değerlendirilir ve algısal olarak sıkıntı yaşadığı alanlar ortaya konur. Ayrıca bu test algısal olgunluk, olası nörolojik bozulma ve duygusal uyumu da değerlendirmektedir. Dislektik (özgül öğrenme güçlüğü olan) çocukların, özellikle disgrafisi (yazma alanında özgül öğrenme güçlüğü) olan çocukların, görsel-motor algı alanında sıklıkla sıkıntı yaşadıkları unutulmamalıdır.

Çocuklardaki regresyonu (gerileme),  işlev kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zeka geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

Test, mutlaka uygulama ve değerlendirme için eğitim almış, bu konuda yetki belgesi olan psikologlar tarafından uygulanmalıdır.

Kurumumuzda bu test, uzman psikologlarımız tarafından uygulanmaktadır.