x

GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME VE TAKİP


Bebeklik ve erken çocukluk döneminden itibaren başlayıp ilköğretim sonuna kadar, çocuğun; bilişsel gelişimi, dil gelişimi, psiko-motor gelişimi ve sosyal-duygusal gelişim alanlarının yaşıyla paralellik gösterip göstermediği, başlıca gelişim envanterleri aracılığıyla değerlendirilir.

Gelişim takibinin amacı sadece çocuğun zayıf yönlerini tespit etmek değil, güçlü yönlerini de belirleyip desteklemek için yapılır.

Gelişimsel takip hangi amaca hizmet etmektedir?

Ebeveynlerin de çocuklarının gelişim sürecinden haberdar olmalarını sağlayarak nasıl davranacakları konusunda yardımcı olmaktır.

Erken müdahale gerektiren durumlarda örneğin, DEHB, gelişim geriliği, disleksi, öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu, dil konuşma geriliği gibi durumların erken tespitini sağlar.

Gelişimin takibi, herhangi bir farklılığın tespit edilmesi, erken tanı ve rehabilitasyon süreci açısından çok önemlidir.

Gelişimsel Değerlendirme kapsamında :

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu,
 • Otizm ve diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar,
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü,
 • Disleksi,
 • Çocuk ve Ergenlerde Depresyon,
 • Korkular,
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Davranım Bozuklukları,
 • Tik ve Tourette Bozukluğu,
 • Şizofreni ve diğer Psikotik bozukluklar,
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu,
 • Enürezis Nocturna, Enkopresis (idrar ve kaka kaçırma) ve
 • Dil ve Konuşma Bozuklukları’nın

değerlendirmesi yapılmaktadır. Değerlendirme sırasında altta yatan olası fiziksel bir bozukluk ihtimalinin elenmesi sonrasında zihinsel ve ruhsal süreçler incelenir.

Bu bağlamdaki uygulamalarımız;

 • Çocuklarda gelişim takibi,
 • Annelik-Babalık becerileri geliştirici rehberlik çalışmaları,
 • Öz bakım becerileri geliştirme eğitimi (Tuvalet, yemek , uyku)
 • Anksiyete Bozuklukları : Takıntılar – tikler ve korku-kaygı bozuklukları
 • Yaygın gelişimsel bozuklukta davranış terapileri
 • Kaygı temelli konuşma bozuklukları
 • Öğrenme sorunları
 • Akademik-duygusal-davranışsal sorunlar ile başa çıkabilme çalışmaları
 • Çocukluk çağı ruhsal problemleri : Çocuk psikozu, depresyon, cinsel kimlik bozuklukları
 • Psikosomatik bozukluklar
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Ergenlik dönemi ile ilgili yürütülen bireysel psikoterapiler

KULLANILAN ARAÇLAR

Zeka Testleri: Wisc-r , Cattel

Gelişim Testleri: Denver II, Portage Gelişim Ölçeği, Ankara Gelişim Tarama Envanteri – AGTE, Peabody, Resim-Kelime Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Dikkat ve Algı Testleri:  Frostig Görsel Algıma ve İdrak Testi, Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi , Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Gessel – Figürler Testi, Çoklu Zeka Envanteri

Çocuk ve Ergenlerin Ruhsal Açıdan Değerlendirilmesi: Tematik Algı Testi – TAT , Çocuklar için Algı Testi – CAT, Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi